Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlık denetim ve incelemelerinde danışmanlık sağlanması

• İş kazası-meslek hastalığı soruşturmaları ve işyeri denetimleri ile ilgili bakanlık teftişlerinde;

 İşyeri kayıt ve belgelerinin denetime hazırlanması

• Mevzuat desteği

 Denetime fiili refakat edilmesi