Çağdaş TEMİZ

E. Sosyal Güvenlik Denetmeni

E. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Bilirkişi (İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku)

Özgeçmiş hazırlanıyor..