Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması

 

İŞKUR 4 Mayıs 2021 tarihinde kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması hakkında bir yazı yayımlanmış olup;
• • Kısa çalışma uygulamasından yararlanılan dönemde,
“01- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi”, “04-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi”, “15-Toplu işçi Çıkarma”, “22-Diğer nedenler”, “26-Disiplin kurulu kararı ile fesih”,“27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih”, “28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih”, “31-Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusura dışında fesih”,“32-4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih” ve “34-İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih”
Sebepleriyle işten çıkış işlemi yapılmış ise işyerinde kısa çalışma uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihlerinin güncellenecektir. Oluşan fazla ödemeler işverenden tahsil edilecektir.
• • SGK kayıtlarından gerekli kontroller yapılarak kişilerin kısa çalışma bitiş tarihleri, işten çıkış tarihinin bir önceki günü itibarıyla güncellenecektir.
• • İşten çıkış işlemi yapılanların kısa çalışma ödeneği alıp almadığı da kontrol edilerek bu tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği bitiş tarihinin de güncellenecektir.
• • İşverenlerin işten çıkış nedeninin SGK’ ya bildirilen gerekçeden farklı olduğu, bildirimin sehven yapıldığı yönünde Kurum’a itirazda bulunmaları ve fesih nedenini somut bir belgeyle kanıtlamaları halinde kanıtlanan fesih nedeni esas alınarak işlem yapılacaktır.
• • SGK hizmet dökümünde fesih nedeninin güncellendiğinin tespiti halinde söz konusu fesih nedeni esas alınarak işlem yapılacaktır.
• Kısa çalışma uygulanan dönemde yukarıda belirtilen gerekçelerle işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işlemi de iptal edilecektir.
Saygılarımızla

 

sirküler 2021-24