TMZ Consultancy olarak

Güçlü bir mesleki bilgi, deneyim ve tecrübesi olan ekibimiz ile müşterilerimize en hızlı, sağlıklı, etkin, etkili, alternatif çözümler üreten, sonuç alan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz

İstihdam Teşvikleri Hizmeti
Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel...
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Asıl - Alt İşveren Uygulamaları
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından...
İnceleme Danışmanlığı
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlık denetim ve incelemelerinde danışmanlık sağlanması
Asgari İşçilik ve Uzlaşma İşlemleri
Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için...

Güncel Mevzuat

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV (Karar Sayısı: 4862) 26 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31671 Karar Sayısı: 4862 Ekli ‘‘Mal ve Hizmetlere Uygu…    ...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği

Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılık Nakdi Ödül Yönetmeliği 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa…    (daha&helliip;)

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi

2022 Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu…   (daha&helliip;)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik 25 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31670 Sigortacılık ve Özel Emeklil…   (daha&helliip;)

KGK – 2020 Dönemi Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu Yayımlandı

Yıllık Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporu (2020 Dönemi) yayımlanmıştır. Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) ilgili…   (daha&helliip;)

Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri

T.C. TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENELMÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 15/11/2021 Sayı : E-85593407-010.06.01-00069146722 Tarih: 15/11/2021 Konu : Distribütörler Hari…   (daha&helliip;)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20/11/2021 20 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31665 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL HÜKÜMLER Amaç…    (daha&helliip;)

Danıştay’ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı

Danıştay 4. Dairesi İptal Kararı E.2018/459 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 11’inci maddesinin son fıkrasıyla verilen yetki kapsamında 31/10/2011 g..   (daha&helliip;)

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin MKK Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması ÖNSÖZ Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzd…   (daha&helliip;)

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellen…    (daha&helliip;)

SİRKÜLER

2021-29 SAYILI SİRKÜLER – 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırmasına İlişkin SGK Uygulama Genelgesi

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ   Sayı: 2021-29 Konu: 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırmasına İlişkin SGK Uygulama Genelgesi   Bilindiği üzere, 09 Haziran 2021 ...

2021 – 28 SAYILI SİRKÜLER: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ     Sayı: 2021-28 Konu: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   7326 ...

2021-27 SAYILI SİRKÜLER: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Programı Güncelleme

3 Haziran 2021 tarihli güncelleme ile muhtasar prim ve hizmet beyannamesi formatı güncellendi. Yapılan güncelleme şu şekildedir: SGK bildirimleri sekmesinde prim ödeme gün sayısının yanına ...

2021-24 sayılı Sirküler: Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması

Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması   İŞKUR 4 Mayıs 2021 tarihinde kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması hakkında bir yazı yayımlanmış olup; • • ...

2021-25 Sayılı sirküler: Tüzel kişilere ait özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması

Tüzel kişilere ait özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması İşyeri tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması hakkında SGK tarafından 05.05.2021 tarihli ve E-24730873 sayılı Genel ...

2021-26 sayılı Sirküler: 7319 sayılı Kanun ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki

7319 sayılı Kanun ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki Resmi Gazete’nin 25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı nüshasında yayımlanan 7319 sayılı Kanun’un 4’uncü maddesi ile işverenlere ...
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HESAPLAMA HİZMET BEDELİMİZ 500,00 TL / AY GEÇMEMEK ÜZERE KAZANDIRILAN TEŞVİK TUTARININ %5 ‘İ DİR