TMZ Consultancy olarak

Güçlü bir mesleki bilgi, deneyim ve tecrübesi olan ekibimiz ile müşterilerimize en hızlı, sağlıklı, etkin, etkili, alternatif çözümler üreten, sonuç alan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz

İstihdam Teşvikleri Hizmeti
Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel...
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Şirket tarafından iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...
Asıl - Alt İşveren Uygulamaları
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından...
İnceleme Danışmanlığı
• Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlık denetim ve incelemelerinde danışmanlık sağlanması
Asgari İşçilik ve Uzlaşma İşlemleri
Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için...

Güncel Mevzuat

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kâr Payı Avansı Dağıtımı 19/01/2022 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723  (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 –/8/2012 tarihli ve 283…   (daha&helliip;)

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5124)

2022 Kamuda Çalışan İşçilere Verilecek İlave Tediye 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5124 1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayıl…   ...

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5126)

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik (Karar Sayısı: 5126) 19 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31724 Karar Sayısı: 5126 Ekli “Kamu Haznedarl…   (daha&helliip;)

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Sirküleri /2

YMM Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Sirküleri /2 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK…   (daha&helliip;)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 40) 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…   ...

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri) 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723 Hazine ve Maliye Bakanlı…    (daha&helliip;)

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik Haberleşme Sektörü Tüketici Hakları 18/01/2022 18 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31723 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: MA…   (daha&helliip;)

Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar

Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Sigorta Primine..   (daha&helliip;)

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…   (daha&helliip;)

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml…   (daha&helliip;)

SİRKÜLER

2021-29 SAYILI SİRKÜLER – 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırmasına İlişkin SGK Uygulama Genelgesi

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ   Sayı: 2021-29 Konu: 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırmasına İlişkin SGK Uygulama Genelgesi   Bilindiği üzere, 09 Haziran 2021 ...

2021 – 28 SAYILI SİRKÜLER: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ     Sayı: 2021-28 Konu: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun   7326 ...

2021-27 SAYILI SİRKÜLER: Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Programı Güncelleme

3 Haziran 2021 tarihli güncelleme ile muhtasar prim ve hizmet beyannamesi formatı güncellendi. Yapılan güncelleme şu şekildedir: SGK bildirimleri sekmesinde prim ödeme gün sayısının yanına ...

2021-24 sayılı Sirküler: Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması

Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması   İŞKUR 4 Mayıs 2021 tarihinde kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkarılması hakkında bir yazı yayımlanmış olup; • • ...

2021-25 Sayılı sirküler: Tüzel kişilere ait özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması

Tüzel kişilere ait özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması İşyeri tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması hakkında SGK tarafından 05.05.2021 tarihli ve E-24730873 sayılı Genel ...

2021-26 sayılı Sirküler: 7319 sayılı Kanun ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki

7319 sayılı Kanun ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki Resmi Gazete’nin 25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı nüshasında yayımlanan 7319 sayılı Kanun’un 4’uncü maddesi ile işverenlere ...
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HESAPLAMA HİZMET BEDELİMİZ 500,00 TL / AY GEÇMEMEK ÜZERE KAZANDIRILAN TEŞVİK TUTARININ %5 ‘İ DİR